วิธีการใช้งาน
ดาวน์โหลดเลย

Choose Language: Thai / English

WHEREISMYTRANSPORT จำกัด - นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดของนโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออธิบายว่าเราเก็บข้อมูลอะไรไว้ ทำไมเราถึงเก็บข้อมูลเหล่านั้น และวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น นโยบายนี้มีผลกับทุกคนที่ใช้เว็บไซต์ของเรา www.whereismytransport.com และ/หรือ www.mirumbo.mx (“ไซต์”) แอป “Rumbo” (“Rumbo App”) และ/หรือแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ ปลั๊กอิน คุณลักษณะหรือบริการใด ๆ ที่เราจัดหาให้โดยเชื่อมโยงกับไซต์และแอป Rumbo เราจะอ้างอิงถึงไซต์ แอป Rumbo และแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ปลั๊กอิน คุณลักษณะหรือบริการใด ๆ ที่เราจัดหาให้โดยเชื่อมโยงกับไซต์และแอป Rumbo โดยรวมเรียกว่า "แอป"

เราคือ WhereIsMyTransport จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร (ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเป็นครั้งคราว “WIMT” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ ดังนั้นเราจึงได้นำนโยบายนี้มาใช้ในการปกป้องสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เรา และจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและจำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ของประเทศไทยไทยที่บังคับใช้ (รวมเรียกว่า “กฎหมาย”) และเพื่อรักษาแนวปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูลที่ดี เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และจดทะเบียนกับสำนักงานกรรมาธิการข้อมูล (หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร) ภายใต้หมายเลข ZA550766 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านแอปหรือส่งอีเมลไปที่ sawasdee@rumbo.app.

ในบางครั้ง เราอาจเผยแพร่ส่วนเสริมของข้อกำหนดเหล่านี้บน th.rumbo.app ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเขตอำนาจที่แอปดำเนินการ (“ส่วนเสริม”) ส่วนเสริมใด ๆ ที่ถูกใช้บังคับกับเขตอำนาจจะเป็นส่วนห.
นึ่งตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับการใช้แอปและผู้ใช้ที่อยู่ในเขตอำนาจดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างส่วนเสริมและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือตามข้อกำหนดของส่วนเสริมเป็นหลัก

ข้อมูลที่เราถือและเหตุผลของการถือ

เราประมวลผลข้อมูลสามประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลที่คุณให้ (2) ข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติใด ๆ บนแอปหรือเว็บไซต์ของ WIMT และ (3) ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ตามที่อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ข้อมูลที่คุณให้

When you use our App, or any features provided by WIMT’s apps or websites, you might provide us with: (1) personal information; (2) information as to places and preferences; and (3) information shared via direct communication.

2.1 ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณติดตั้งและใช้แอป Rumbo เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมล แต่จะสร้างหมายเลขรหัสอุปกรณ์ทุกครั้งที่คุณติดตั้งแอป Rumbo (ดูหัวข้อที่ 3 ด้านล่าง) อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการติดต่อเราทางอีเมล WhatsApp หรือ Facebook เราจะขอที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณตามความเหมาะสม และ WhatsApp และ/หรือ Facebook อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งอาจรวมถึง เพศ ชื่อ อายุ ภาษา อีเมล ที่อยู่ IP หรือข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลเหล่านี้ถูกมอบให้เราตามการใช้งานเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขการใช้งานที่คุณยอมรับผ่านการใช้ WhatsApp และ/หรือ Facebook การติดต่อเราผ่าน WhatsApp และ/หรือ Facebook แสดงว่าคุณยอมรับว่า WhatsApp และ/หรือ Facebook อาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา

2.2 สถานที่และความชอบ

คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการเดินทางตามความชอบของคุณ เช่น "บ้าน" "ที่ทำงาน" และสถานที่อื่น ๆ ที่บันทึกไว้ นอกเหนือจากการตั้งค่าการเดินทางที่ชอบอื่น ๆ

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาบริการวางแผนการเดินทางส่วนบุคคลและเพื่อ การแจ้งเตือนแบบ "พุช" เกี่ยวกับรายการต่าง ๆ เช่น การหยุดชะงักของเส้นทางที่คุณชอบ ตลอดจนการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการขนส่งทั่วโลกหรือทั่วเมืองไปยังอุปกรณ์ของคุณ (คุณสามารถแก้ไขวิธีการให้การแจ้งเตือนโดยการตั้งค่าในแอปได้ทุกเมื่อ) เราอาจปิดบังข้อมูลนี้และวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเพื่อปรับปรุงแอป (เช่น การจัดอันดับผลลัพธ์การเดินทางบางอย่างให้อยู่ในลำดับต้น ๆ)

2.3 การสื่อสารโดยตรง

เมื่อคุณสื่อสารกับเรา (เช่น เมื่อคุณตอบคำถามแบบสำรวจในแอป รายงานปัญหา การสอบถามต่าง ๆ เป็นต้น) เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของโทรศัพท์ที่คุณใช้ ผู้ให้บริกา

รของคุณ และละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งของคุณเมื่อคุณติดต่อเรา
(หากคุณได้เปิดใช้งานการอนุญาตตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณ) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในแอปและตอบกลับการสื่อสารของคุณ เราอาจปกปิดชื่อของคุณและวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเพื่อปรับปรุงแอป (เช่น เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบถึงเหตุการณ์การจราจรที่อาจส่งผลต่อเส้นทาง)

2.4 ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

เราขอให้คุณไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้เราทราบจะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณในการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่คุณให้ไว้

ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้แอปของเรา

ทุกครั้งที่คุณติดตั้งแอป Rumbo หมายเลขรหัสอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นแบบสุ่ม เมื่อคุณใช้แอปของเรา ข้อมูลประเภทต่อไปนี้จะมีกา

รสร้างจะถูกสร้างขึ้น และข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับรหัสอุปกรณ์ของคุณ รหัสอุปกรณ์นี้ใช้เพื่อระบุตัวตนของข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ เราไม่เข้าถึงหมายเลขรหัสอุปกรณ์อย่างถาวรในกรณีใดก็ตาม

3.1 ตำแหน่งของคุณ

เมื่อใช้แอป Rumbo เราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณสำหรับการใช้ฟังก์ชั่นบางอย่าง ตัวอย่างเช่น หากมีการหยุดชะงักในเส้นทางหนึ่ง และคุณใช้แอป Rumbo เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอื่น คุณจะได้รับการแจ้งเพื่อขออนุญาตก่อนที่เราจะทำการค้นหาเส้นทางใหม่ เราจะไม่เข้าถึงรหัสถาวรของอุปกรณ์ของคุณ

3.2 อุปกรณ์ของคุณ

เราไม่รวบรวมรหัสถาวรของอุปกรณ์ของคุณ แต่เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแอปของเรา ซึ่งอาจรวมถึงประเภทของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้รหัสอุปกรณ์ของแอปบนอุปกรณ์ของคุณ รุ่นฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์และเวอร์ชัน ภาษาที่ต้องการ การตั้งค่าเขตเวลา และข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ . ข้อมูลนี้ช่วยให้เราวินิจฉัยข้อบกพร่องและปรับปรุงแอป

3.3 การใช้งานของคุณ

ทุกครั้งที่คุณเปิดแอป เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่คุณใช้แอป (เช่น เวลาและวันที่ การค้นหาด้วยคุณสมบัติ ๆ ของแอป และผลลัพธ์การเดินทางที่คุ

ณเลือก หน้าที่เยี่ยมชม ความขัดข้องของแอป ที่อยู่ IP ของคุณ และกิจกรรมระบบอื่น ๆ) ข้อมูลนี้ช่วยให้เราปรับปรุงแอปของเรา ตัวอย่างเช่น ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและเรียนรู้ว่าคุณลักษณะใดที่ผู้ใช้ของเราเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด

3.4 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

คุณและผู้ใช้อื่น ๆ ของแอป Rumbo อาจอัปโหลดโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือข่ายการขนส่ง การหยุดชะงักของเส้นทาง และข้อมูลอื่น ๆ เป็นครั้งคราว ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงบริการของเราและ "พุช" การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้แอป Rumbo โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้ใช้โดยตรง และจะถูกปกปิดและกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้แอป Rumbo รายอื่น ๆ ตามการตั้งค่าการแจ้งเตือน

3.5 คุกกี้

แอปอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลบางอย่าง คุกกี้คือส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น ในการใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าคุกกี้จะสามารถระบุอุปกรณ์ของผู้ใช้ แต่คุกกี้จะไม่เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจคงอยู่ในเฉพาะช่วงระยะเวลาการใช้งานเว็บของคุณและจะหมดอายุเมื่อคุณปิดแอป หรือคุกกี้อาจถูกใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาใช้แอปและจดจำในระยะเวลาที่นานขึ้น

คุกกี้จะถูกใช้เพื่อ:

(a) จำว่าคุณเคยใช้เว็บไซต์ของเรามาก่อน ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุจำนวนผู้เยี่ยมชมอย่างไม่ซ้ำได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความจุเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ใช้ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อปรับแต่งองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการขายและ/หรือเนื้อหาของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง และ

(b) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้แอปเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแอปและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ของคุณสมบัติของแอปได้

เราเป็นผู้กำหนดคุกกี้บางส่วนที่แอปของเราใช้ และบางส่วนถูกกำหนดโดยบริษัทวิเคราะห์บุคคลที่สามและบริษัทรายงานข้อขัดข้อง/ข้อผิดพลาดตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่
อป้องกันการยอมรับคุกกี้หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ โดยการบล็อกหรือลบคุกกี้ทำให้คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแอปได้อย่างเต็มที่

สรุปวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

4.1 โดยสรุป เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อ:

 • 4.1.1 ส่งมอบและปรับปรุงบริการที่มีบนแอปของเรา
 • 4.1.2 เข้าใจการความชอบของคุณ เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งแอปให้เป็นส่วนตัวและให้ข้อมูลการขนส่งที่คุณสนใจ
 • 4.1.3 แนะนำเส้นทางที่ตรงกับนิสัยและความชอบของคุณ
 • 4.1.4 ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับแอป
 • 4.1.5 ส่งข้อมูลเพื่อการสื่อสารข้อมูลการตลาดและการสนับสนุนลูกค้าทางอีเมล WhatsApp และ/หรือการแจ้งเตือนในแอป (รวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับนโยบาย ข้อกำหนดการใช้งาน และสถานที่ที่เราดำเนินการ)
 • 4.1.6 ระบุปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของแอป และจัดทำรายงานข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • 4.1.7 ปรับปรุงการออกแบบ ฟังก์ชั่นการทำงาน และ/หรือเนื้อหาของแอป และทำให้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากขึ้น
 • 4.1.8 ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับตัวเลือกการขนส่งของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงแอป และ
 • 4.1.9 เปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกฎหมายกำหนด หรือเมื่อเราคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นเพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 เราทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงแอปและเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานให้สะดวกสบายและดีมากยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่อาจมีการใช้ข้อมูลของคุณโดยบังเอิญหรือคล้ายคลึงกับข้อมูลที่กำหนดไว้ข้างต้น เราตรวจสอบวิธีที่เราใช้ข้อมูลเป็นประจำและจะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับใครได้บ้าง

5.1 เพื่อปรับปรุงแอปและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยเราจะใช้นามแฝง (ลบข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ) และลดจำนวนข้อมูลที่เราส่งให้พวกเขา

 • 5.1.1 การวิเคราะห์จากผู้ให้บริการ: เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณแตะหรือคลิกบนแอป พวกเขาจะได้รับข้อมูลที่แสดงว่ามีคนแตะหรือใช้คุณสมบัติบางอย่างในแอปเท่านั้น โดยพวกเขาจัดระเบียบข้อมูลนั้นและส่งคืนให้เราเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแอปได้
 • 5.1.2 ผู้ให้บริการรายงานข้อขัดข้อง/ข้อผิดพลาด: เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อรายงานการขัดข้องที่คุณพบบนแอปและข้อผิดพลาดของระบบจัดการเว็บไซต์ของเรา เราจึงสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
 • 5.1.3 แอปรับส่งข้อความ: หากคุณตัดสินใจใช้คุณสมบัติการแบ่งปันบางอย่างในแอปของเรา คุณอาจกำลังแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทเหล่านั้นเช่นกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการเข้ารหัสที่บริษัทรับส่งข้อความใช้ หากบริษัทแอปรับส่งข้อความที่คุณเลือกใช้การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง บริษัทแอปรับส่งข้อความนั้นจะไม่ใช้หรือสกัดกั้นลิงก์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

6.1 เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว พื้นฐานทางกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงการประมวลผลที่

6.1.1 จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งได้แก่

 • (a) เพื่อการวิจัย พัฒนา แก้ไข และจัดหาคุณสมบัติใหม่และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้แอป
 • (b) เพื่อให้การสนับสนุนระหว่างการเดินทางแก่ผู้ใช้และเพื่อให้แน่ใจว่าแอปมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
 • (c) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในการป้องกันการฉ้อโกงหรือการใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
 • (d) เพื่อป้องกันการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือเพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย

6.1.2 จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

6.1.3 จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ

6.1.4 ตามความยินยอมของคุณ (เช่น เมื่อคุณให้ความยินยอมทางการตลาดแก่เรา) ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนได้ตลอดโดยติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลที่ระบุด้านล่าง

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณคืออะไรบ้าง

7.1 การเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ ในการดำเนินการนี้ โปรดติดต่อเราที่ sawasdee@rumbo.app โดยใช้หัวเรื่อง “DSAR” และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการ

7.2 Copies

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้ตามสมควร

7.3 การถ่ายโอน

คุณอาจขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่สมเหตุสมผลและยอมรับได้เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่คุณเลือก

7.4 การแก้ไข

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นปัจจุบัน คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้
อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยการส่งคำขอให้แก้ไขตามขั้นตอนที่เราประกาศ สิ่งนี้นอกจากจะเป็นภาระผูกพันของคุณแล้ว ยังเป็นสิทธิ์ของคุณอีกด้วย

7.5 การลบ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ คุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ (และเราไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นใดในการใช้ข้อมูลดังกล่าว) หรือ เราไม่ได้ใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ถูกกฎหมาย ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลของคุณได้

หากคุณต้องการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส่งอีเมลหาเราที่ sawasdee@rumbo.app โปรดใช้หัวเรื่องว่า “การลบข้อมูล”

โปรดทราบว่าสำเนาที่เหลืออาจใช้เวลานานกว่าจะถูกลบออกจากระบบสำรองข้อมูลของเรา ซึ่งข้อมูลที่ถูกลบจะไม่สามารถถูกเขียนทับได้ทันที ในกรณีที่สำเนาที่เหลือยังคงอยู่ในระบบสำรองของเรา สำเนาจะถูกเก็บไว้ในระบบเท่านั้นและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราจะเก็บบันทึกคำขอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

7.6 การระงับใช้

คุณอาจขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเหตุการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้ (ก) เมื่อเราอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้คำขอของคุณ (ข) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ แต่คุณร้องขอให้ระงับการใช้งานแทน (ค) เมื่อไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป แต่คุณขอให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปเพื่อดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิ์หรือการป้องกันทางกฎหมาย หรือ (ง) เมื่อเราอยู่ในกระบวนการตรวจสอบผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราโดยขัดต่อคำคัดค้านของคุณ หรือในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยทางสถิติตามที่อาจได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

7.7 การคัดค้าน

คุณอาจคัดค้านการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเหตุการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้ (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวมเพื่อ (๑) สาธารณประโยชน์ (๒) การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลหรือ (๓) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือนิติบุคคลอื่น ๆ (เราอาจคัดค้านคำขอดังกล่าวหาก (i) การคัดค้านของคุณจะนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ (ii) เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิ์หรือการป้องกันทางกฎหมาย (ข) ในกรณีที่เราได้รวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง หรือ (ค) ในกรณีที่เรา ได้รวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยใด ๆ ตามที่ระบุในกฎหมาย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

7.8 การยกเลิกการตลาดและการเพิกถอนความยินยอม

คุณมีสิทธิ์ในการป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา หากคุณไม่ต้องการรับข้อความทางการตลาดจากเราอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาหาเราที่ sawasdee@rumbo.app หรือคลิกที่ปุ่มยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดและคุณจะสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ทันที โปรดทราบว่าบางครั้งเราอาจใช้เวลาในการรีเฟรชข้อมูลเพื่อทำการยกเลิกการรับสมัครข้อมูลของคุณ นอกจากนี้เราอาจจะยังส่งข้อความที่ไม่ใช่ข้อความส่งเสริมการขาย ข้อความธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณให้กับคุณต่อไป

โดยทั่วไปคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา เราอาจปฏิเสธการเพิกถอนของคุณก็ต่อเมื่อกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งานอนุญาตให้เราทำเช่นนั้นได้
การเพิกถอนของคุณจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านี้ หากการเพิกถอนของคุณจะส่งผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ หรือผลประโยชน์ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบดังกล่าวก่อนการเพิกถอนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

7.9 การแจ้งเตือน

เราอาจส่งข้อมูลที่เราคิดว่าคุณอาจพบว่ามีประโยชน์หรือข้อมูลที่คุณขอจากเราโดยการแจ้งเตือนแบบพุชและ/หรือทางอีเมล (หากมี) คุณสามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนบางอย่างได้โดยการไม่ตั้งค่าเส้นทางที่ชอบ

โดยทั่วไปหากเราต้องการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะใด ๆ นอกเหน
ือขอบเขตความยินยอมที่คุณให้ไว้หรือขอบเขตที่กำหนดไว้แล้วสำหรับคุณในที่นี้ เราจะแจ้งและ/หรือขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตเพิ่มเติมดังกล่าว

7.10 การร้องเรียน

เราทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการข้อมูลของคุณด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมาย หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราที่ sawasdee@rumbo.app

คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

เรามีวิธีการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มีความสำคัญยิ่งสำหรับเรา และเราใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัส การใช้นามแฝง การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และไฟร์วอลล์เพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของเรา

โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งผ่านแอปในขณะที่กำลังส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือ และการส่งดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การบันทึกข้อมูล

เราบันทึกข้อมูลของคุณและจัดการบันทึกเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการผู้ใช้ของเราได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ

ระยะเวลาที่เราเก็บบันทึกขึ้นอยู่กับประเภทของบันทึก ลักษณะของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

การเก็บข้อมูล

ข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งผ่านแอปจะถูกส่งและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในยุโรป เราอาจโอนข้อมูลที่คุณส่งไปยังสำนักงานอื่น ๆ ของเรา และ/หรือไปยังบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งอาจตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (เช่น ในสหรัฐอเมริกา)

บางประเทศจะได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“คณะกรรมการ”) ว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด หากในอนาคต มีการถ่ายโอนข้อมูลจากประเทศไทยไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เราจะใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานซึ่งตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการ ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้เยาว์

เราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ผู้เยาว์เป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านแอป หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์และเพื่อช่วยให้เราสามารถบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการไม่ให้ผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง และเราจะพยายามลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกแจ้งบนแอปและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่โพสต์ การใช้แอปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หมายความว่าคุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข โปรดตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อตรวจสอบว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณหรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การติดต่อ

โปรดส่งคำถาม ข้อกังวล หรือความคิดเห็นที่คุณมีเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคำขอใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางอีเมลไปที่ sawasdee@rumbo.app. และคุณสามารถติดต่อได้ที่ WhereIsMyTransport Ltd, 1 Frederick's Place, London EC2R 8AE, United Kingdom.

ดาวน์โหลดเลย