วิธีการใช้งาน
ดาวน์โหลดเลย

WHEREISMYTRANSPORT จำกัด -
ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปสำหรับแอปพลิเคชันบน iOS และ Android และเว็บไซต์

ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

1. การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเหล่านี้ (คำว่า “ข้อกำหนด”) กำหนดข้อตกลงระหว่างคุณและ WhereIsMyTransport จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลขบริษัท 09664921 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 1 Frederick's Place, London, England, EC2R 8AE พร้อมด้วยบริษัทในเครือเป็นครั้งคราว (“WIMT” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) WIMT ดำเนินการเว็บไซต์ www.whereismytransport.com และ https://th.rumbo.app (“ไซต์”) แอป “Rumbo” (“Rumbo App”) และบริการขนส่งที่อธิบายไว้ในที่นี้

1.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งเว็บไซต์และแอป Rumbo ร่วมกับแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ ปลั๊กอิน คุณลักษณะและ/หรือบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหาซึ่งเชื่อมโยงกับไซต์และแอป จะเรียกว่า ”แอป” โดยการใช้แอป คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้แอปแอป” โดยการใช้แอป คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้แอป

1.3 ในบางครั้ง เราอาจเผยแพร่ส่วนเสริมของข้อกำหนดเหล่านี้บน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเขตอำนาจที่แอปดำเนินการ (“ส่วนเสริม”) ส่วนเสริมได้ใดที่ถูกใช้บังคับกับเขตอำนาจจะเป็นส่วนหนึ่งตามเงื่อนไขการใช้งานที่บังคับใช้ในการใช้แอปและผู้ใช้ที่อยู่ในเขตอำนาจต่าง ๆ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างส่วนเสริมและข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ถือตามข้อกำหนดของส่วนเสริมเป็นหลัก

1.4 การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว ซึ่งการเข้าถึงและการใช้แอปของคุณนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้เช่นกัน ข้อมูลใด ๆ ที่คุณแบ่งปัน หรือรวบรวมจาก หรือเกี่ยวกับคุณ อาจถูกนำไปใช้โดย WIMT ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เนื่องจากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

1.5 หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีคุณรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณในการเข้าถึงและใช้แอปแล้ว โปรดติดต่อเราที่ sawasdee@rumbo.app หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ลงทะเบียนหรือใช้แอปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

1.6 คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์บนแอปและมีการใช้แอปหลังจากวันนั้น ๆ และจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวคุณต้องไม่ใช้ หรือเข้าถึงแอป

2. ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ข้อมูลการขนส่งและคำแนะนำที่นำเสนอโดยแอปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่บุคคลที่จะมอบให้เรา และผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราใช้เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจุบัน แม่นยำ หรือเชื่อถือได้เสมอ เราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดใด ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้มา โปรดทราบว่าเวลาการเดินทางจริงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นเวลาเดินทางโดยประมาณที่ระบุในแอปอาจไม่ใช่เวลาเดินทางจริง เราไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูลที่มีอยู่หรือคำแนะนำที่ปรากฏบนแอป นอกจากนี้เราไม่มีความรับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่คุณอาจดำเนินการ หรือสูญเสีย หรืออาจได้รับบาดเจ็บ (โดยตรงหรือโดยอ้อมรวมถึงการสูญเสียรายได้ กำไร โอกาส หรือเวลา) อันเป็นผลมาจากการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ บนแอป

3. การบำรุงรักษาแอป

3.1 การทำให้แอปมีความน่าเชื่อถือและสนุกสนาน เราจำเป็นต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่อง อัพเดท วิเคราะห์ และบำรุงรักษาทั่วไป เราตั้งใจที่จะดำเนินการในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนไม่มาก แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการติดขัดระหว่างการใช้งานแอปในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาเร่งด่วน

3.2 WIMT ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการและการทำงานของแอปชั่วคราวหรือถาวร ณ เวลาใด ๆ และด้วยเหตุผลใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ WIMT เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บางรายสำหรับบริการบางอย่าง โดยคอลเลกชั่นที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกระงับตั้งแต่วันที่มีการระงับการให้บริการที่สร้างค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้

4. ความปลอดภัยบนแอป

4.1 การใช้แอปบนอุปกรณ์ของคุณเป็นเรื่องส่วนบุคคล และคุณอาจไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แอปบนอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแอปผ่านอุปกรณ์ของคุณ คุณตกลงที่จะป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้แอปบนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้แอปบนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแจ้งให้เราทราบที่ sawasdee@rumbo.app คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราและผู้อื่นเนื่องจากการใช้แอปบนอุปกรณ์ของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.2 คุณสามารถเข้าถึงแอปผ่านวิธีการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่ถูกต้องของแพลตฟอร์มหรือแอปบนอุปกรณ์ของคุณ WIMT จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เข้ากันได้หรือไม่สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์มหรือแอปที่ไม่รองรับกับอุปกรณ์ของคุณ

5. การใช้แอป

5.1 คุณสามารถใช้แอปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แอปข้อมูลหรือบริการที่มีให้ในแอปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งรวมถึงการรวมแอปหรือข้อมูลของแอปนั้นเข้ากับบริการของคุณเอง เพื่อนำเสนอต่อบุคคลที่สาม หรือคัดลอก พิมพ์ บันทึก หรือทำซ้ำข้อมูลจากแอปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่จำกัดเฉพาะการขายต่อข้อมูลหรือบริการดังกล่าว

5.2 เมื่อใช้แอปคุณไม่สามารถใช้วิธีการอัตโนมัติใด ๆ (ไม่ว่าจะผ่านหุ่นยนต์หรืออื่น ๆ) เพื่อมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติของข้อมูลที่มีอยู่หรือเข้าถึงแอป ไม่สามารถใช้แอปในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดเหล่านี้

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 แอปมีเนื้อหาซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา WIMT”) เราอาจเป็นเจ้าของเนื้อหา WIMT หรือบางส่วนของเนื้อหา WIMT ที่อาจมีให้เราผ่านข้อตกลงที่เรามีกับบุคคลที่สาม

6.2 การใช้เนื้อหา WIMT โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหา WIMT ใด ๆ และคุณจะไม่ใช้ คัดลอก หรือแสดงเนื้อหา WIMT ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหา WIMT ต้นฉบับในสำเนาใด ๆ ที่คุณทำขึ้นจากเนื้อหา WIMT คุณไม่สามารถขาย โอน มอบหมาย อนุญาต ให้ใช้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือแก้ไขเนื้อหา WIMT หรือทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ สร้างเวอร์ชั่นลอกเลียนแบบ แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหา WIMT ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ใด ๆ ห้ามมิให้ใช้หรือโพสต์เนื้อหา WIMT บนเว็บไซต์อื่นใดหรือในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หากคุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเนื้อหาและแอป WIMT จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และคุณจะต้องทำลายสำเนาใด ๆ ที่คุณทำขึ้นจากเนื้อหา WIMT ทันที

6.3 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ของ WIMT (“เครื่องหมายการค้า WIMT”) ที่ใช้และแสดงในแอปเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนหรือเครื่องหมายบริการของ WIMT ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในแอปอาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เป็นของบุคคลที่สาม (“เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม” และ “เครื่องหมายการค้า”) ร่วมกับเครื่องหมายการค้า WIMT ทุกอย่างในแอปหรือในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย กฎหมายปิดปาก หรือสิ่งอื่นใด รวมถึงใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงในแอปโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก WIMT เฉพาะสำหรับการใช้งานดังกล่าวในแต่ละครั้ง ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าในการดูหมิ่น WIMT หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ WIMT หรือบุคคลที่สาม หรือในลักษณะใด ๆ (โดยใช้วิจารณญาณที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์) ที่อาจสร้างความเสียหายต่อค่าความนิยมในเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์ใด ๆ เป็นสิ่งที่ห้ามทำหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก WIMT ความนิยมทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า WIMT ใด ๆ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ WIMT

6.4 คุณตกลงที่จะไม่ (ก) ดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการดาวน์โหลดที่ไม่สมเหตุผลบนโครงสร้างพื้นฐานของแอป (ข) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของแอปหรือกิจกรรมใด ๆ ที่กำลังดำเนินการในแอป (ค) พยายามถอดรหัส ถอดส่วนประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับบนซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีแอปเป็นส่วประกอบหรือถูกประกอบขึ้นมาเป็นแอป (ง) ลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนแอปโดย WIMT หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ หรือ (จ) ใส่กรอบหรือเชื่อมโยงไปยังวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปนอกเหนือจากผ่าน API อย่างเป็นทางการ

6.5 องค์ประกอบบางอย่างของแอปได้รับการคุ้มครองโดยการหลอกลวง เครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ และห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามรวมถึงการใช้กรอบหรือกระจก ห้ามส่งเนื้อหาหรือสื่อ WIMT ไปยังแอปซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WIMT ในแต่ละกรณี

7. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

7.1 WIMT ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง หรือเนื้อหาอื่นใด ๆ ที่คุณส่งไปยังแอป (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลที่ส่งมา”) ซึ่งเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของ

7.2 คุณยินยอมให้ WIMT อนุญาตสิทธิ์ใช้งาน ปรับเปลี่ยน ลบ เพิ่มในที่สาธารณะ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทำซ้ำ และแปลเนื้อหาข้อมูลที่ส่งมาได้ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและแจกจ่ายส่วนหนึ่งหรือข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมด (และงานลอกเลียนแบบของสิ่งนั้น) ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ (รวมถึงเว็บไซต์และฟีดของบุคคลที่สาม) ที่รวมเอาข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมดส่งไปยังข้อเสนอผลิตภัณฑ์ WIMT อื่น ๆ และรวมถึงวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ ตามที่ WIMT อาจกำหนดโดยดุลยพินิจโดยเด็ดขาด WIMT ยังคงใช้ข้อมูลที่ส่งมาด้วยวิธีเหล่านี้ได้ หากคุณหยุดใช้แอป WIMT คุณตกลงเพิ่มเติมว่า WIMT มีสิทธิ์ที่จะลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาที่คุณโพสต์บนแอป WIMT ตามดุลยพินิจของ WIMT แต่เพียงผู้เดียว

7.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณตกลงว่าข้อมูลที่ส่งมาไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่

 • 7.3.1 มีลักษณะเป็นการโฆษณาเชิงพาณิชย์
 • 7.3.2 ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น
 • 7.3.3 ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือสุขภาพของบุคคล
 • 7.3.4 ระบุถึงบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์และระบุถึงผู้เยาว์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
 • 7.3.5 ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • 7.3.6 เป็นการล่วงละเมิด ก้าวร้าว คุกคาม หรือหยาบคาย
 • 7.3.7 มีลักษณะเฉพาะหรือส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายบนพื้นฐานของเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาชีพ รสนิยมทางเพศ ความเจ็บป่วย ความทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ศรัทธา มุมมองทางการเมือง หรือชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม
 • 7.3.8 ส่งเสริมพฤติกรรมหรือการกระทำทางอาญาที่จะถือเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายใด ๆ หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือคดีอื่น ๆ
 • 7.3.9 แสดงหรือกล่าวเป็นนัยอย่างเป็นเท็จว่าเนื้อหาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย WIMT

8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

8.1 WIMT บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดหาสินค้า หรือผู้อนุญาต (รวมเรียกว่า “ฝ่าย WIMT”) ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาบนแอปและซอฟต์แวร์พื้นฐาน ซึ่งรวมถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือความตรงต่อเวลา ฝ่าย WIMT ไม่ต้องรับผิดต่อความจริง ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่ส่งถึงผู้ใช้ หรือข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของข้อมูลหรือสตรีมข้อมูลจากสาเหตุใดก็ตาม คุณตกลงว่าคุณใช้แอปและเนื้อหา WIMT โดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานและการไว้วางใจใด ๆ ที่คุณมีบนแอป

8.2 ข้อมูลที่นำเสนอบนแอปไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอบนเครือข่ายการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อมูลที่นำเสนอบนเครือข่ายการขนส่งที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่แสดงบนแอป คุณต้องไม่พึ่งพาแอปนี้

8.3 ขณะที่เราตรวจสอบแอปและตั้งวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขจุดบกพร่องที่เราระบุหรือได้รับแจ้ง ฝ่าย WIMT จะไม่รับประกันว่าแอปหรือซอฟต์แวร์พื้นฐานจะทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือแอป เซิร์ฟเวอร์ของแอป หรือเนื้อหาจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การปนเปื้อน หรือลักษณะการทำลาย หากการใช้แอปหรือเนื้อหาของคุณส่งผลให้จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือข้อมูลใด ๆ ฝ่าย WIMT จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้

8.4 แอป เนื้อหา WIMT และข้อมูลที่ส่งมาบนแอปมี "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ฝ่าย WIMT ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และรวมถึงความสามารถในการซื้อขาย การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

9. ข้อจำกัดการรับผิด

9.1 ไม่ว่าในกรณีใด ฝ่าย WIMT จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงความเสียหายโดยบังเอิญและเป็นผลสืบเนื่อง ผลกำไรที่สูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่สูญหายหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) อันเป็นผลจากการใช้หรือไม่สามารถใช้แอปได้ ข้อมูลที่มีอยู่ในแอปไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ แม้ว่าฝ่าย WIMT จะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

9.2 บางรัฐและบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในรัฐหรือประเทศดังกล่าว ความรับผิดของฝ่าย WIMT ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้แอปหรือข้อมูลที่มีอยู่ในแอปจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

9.3 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เส้นทางการขนส่งหรือการขนส่งที่อำนวยความสะดวกหรือแนะนำผ่านแอป และ/หรือซึ่งเป็นผลมาจากคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ได้มาจากข้อมูลที่ส่งมาหรือข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) คุณต้องขอการเยียวยาจากผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

9.4 เพื่อความชัดเจน เราไม่ได้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเรา ขอบเขตความรับผิดของเราไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษและเวลส์ เราไม่ได้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเรา

 • 9.4.1 สำหรับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความประมาทของเรา
 • 9.4.2 สำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง หรือ
 • 9.4.3 ในขอบเขตที่มิชอบด้วยกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภค พ.ศ. 2558

9.5 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงความล่าช้าของการจราจรที่ไม่คาดคิด ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความวุ่นวายทางแพ่ง สงคราม อุบัติเหตุ นิวเคลียร์ หรือการก่อการร้าย

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และดำเนินการให้ฝ่าย WIMT ไม่ได้รับอันตรายจากการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการบัญชีที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเข้าถึง ใช้ หรือใช้งานในทางที่ผิดของเนื้อหา WIMT และข้อมูลที่ส่งมาบนแอป และ/หรือแอป WIMT จะต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าว WIMT ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้หัวข้อนี้ ในกรณีดังกล่าวคุณตกลงที่จะร่วมมือกับคำขอที่สมเหตุสมผลใด ๆ ที่จะช่วยเหลือ WIMT ในการป้องกันเรื่องดังกล่าว

11. การแจ้งเตือน

WIMT อาจส่งการแจ้งเตือนถึงคุณผ่านแอปหรือผ่านวิธีการติดต่ออื่นที่คุณให้ไว้

คุณสามารถติดต่อ WIMT โดยส่งอีเมลไปที่ sawasdee@rumbo.app.

12. เว็บไซต์บุคคลที่สาม

12.1 ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ในแอปอาจนำไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ ดำเนินการ และ/หรือควบคุมโดย WIMT ซึ่ง WIMT จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการและ/หรือควบคุมโดย WIMT

13. การยุติข้อกำหนดเหล่านี้

13.1 WIMT ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัด ระงับ หรือยุติข้อกำหนดเหล่านี้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปหรือเนื้อหา WIMT ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใด ๆ และในระยะเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความผิด WIMT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปหรือเนื้อหา WIMT ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความผิด ส่วนของข้อกำหนดต่อไปนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดหรือหมดอายุของข้อกำหนดที่ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 และ 14

14. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

14.1 ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลอังกฤษและเวลส์

15. Miscellaneous

15.1 หากศาลใดที่มีเขตอำนาจศาลพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ ความล้มเหลวของ WIMT ในการดำเนินการหรือบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าบทบัญญัตินั้นหรือข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์จะไม่มีผลกับ WIMT เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร และการสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่ตามมา เว้นแต่จะตกลงกันโดยชัดแจ้งโดย WIMT และคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ WIMT และมีผลในการแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ หัวข้อนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและห้ามนำเข้าตามกฎหมายใด ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะประกันเพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้ได้รับอนุญาต และผู้ได้รับสิทธิการใช้งานต่อ

ดาวน์โหลดเลย